en | es

7jtn         Seu Vella Lleida

Jornades dedicades a la memòria del professor Javier Cilleruelo

Presentació de les Jornades

Les Jornades se celebren cada dos anys amb el propòsit de reunir matemàtics interessats en la Teoria de Nombres en les seves diferents vessants: algebraica, analítica, geomètrica, combinat√≤ria i computacional. Les Jornades mostren els avenços dels grups de recerca que presenten comunicacions i fomenten la participació dels joves investigadors per tal que exposin els resultats dels seus primers projectes.

Les setenes Jornades de Teoria de Nombres estan organitzades pel grup de recerca 'Cryptography & Graphs (C&G)' del 'Departament de Matemàtica' de la 'Universitat de Lleida (UdL)' i tindran lloc a l' 'Escola Politècnica Superior (EPS)' del 26 al 29 de juny del 2017.

Jornades de Teoria de Nombres celebrades amb anterioritat
  • 1es JTN 2005, UPC, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
  • 2es JTN 2007, UAM, Madrid
  • 3es JTN 2009, USal, Salamanca
  • 4es JTN 2011, UPV, Bilbao
  • 5es JTN 2013, IMUS, Sevilla
  • 6es JTN 2015, UVa, Valladolid

Patrocinadors